Plan miesięczny - STOKROTKI - LISTOPAD 2021

 Plan miesięczny „Stokrotki”

 

LISTOPAD 

Temat 1: Mam przyjaciół w niebie.

Temat 2: Jak ubieramy się jesienią.

Temat 3: Kto ty jesteś?

Temat 4: W jesiennym rytmie.

 

Cele:

1. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka; rozumienie znaczenia przyjaźni jako wartości w życiu człowieka.

2. Wyrabianie nawyku dostosowania ubrania do pogody. 

3. Zapoznanie się z wiadomościami na temat własnego kraju.

4.Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i nazywania zjawisk pojawiających się w przyrodzie. 

 

Wiersz „Jesienny deszczyk” M. Strzałkowskiej

Jesienny deszczyk kap…kap…kap….

Po dachach skacze stuk…stuk…stuk…

O rynny dzwoni dzyń… dzyń…dzyń…

Do okien puka puk…puk…puk…

To jesień, z koszem pełnym snów,

wędruje przez jesienny świat,

do okien puka: puk…puk…puk…

a deszczyk sobie kap…kap…kap…

 

Piosenka „Ojciec Wirgiliusz”

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,

A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje,

Hejże dzieci, hejże ha, Hejże ha, hejże ha!

Róbcie wszystko, to co ja, to co ja!