Plan miesięczny - SOKROTKI - GRUDZIEŃ 2021

 Plan miesięczny „STOKROTKI”

 

GRUDZIEŃ

Temat 1: Czas oczekiwania.

Temat 2: Urządzenia elektryczne.

Temat 3: Ptaki w karmiku.

Temat 4. Wigilijna opowieść.

 

Cele:

       1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

  1. Przestrzeganie zakazu samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych, włączania i wyłączania z sieci, dotykania gniazdek elektrycznych, kontaktu z zapałkami.

  2. Uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimujących w Polsce oraz uświadomienie konieczności ich systematycznego dokarmiania.

  3. Poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych: zwyczaju ubierania choinki i stroików świątecznych, szykowania szopek i stajenek, zwyczaju śpiewania kolęd, zasiadania do wieczerzy wigilijnej, obdarowywania prezentami.

 

 

                         Wiersz „Przyjdź Dzieciątko”

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane, zaświeć jasną zorzą.

My czekamy na Twe przyjście razem z Matką Bożą.

Przyjdź Dzieciątko przyjdź kochane gwiazdka niech zaświeci,

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane proszą wszystkie dzieci. 

 

                                  Kołysanka 

  1.  Zima długa, gwiazdka mruga, 

            a w szopie pod lasem, 

            we żłóbeczku, na sianeczku, 

           śpi mały bobasek. 

          Luli laj, luli laj, luli luli laj. 

          Luli laj, luli laj, luli luli laj.

  1. Dwa aniołki skrzydełkami 

           Dziecię otulają, 

           pastuszkowie na fujarkach 

           kołysankę grają. 

           Luli laj, luli laj, luli luli laj. 

           Luli laj, luli laj, luli luli laj.