Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 2-3-latków. LISTOPAD

 

Temat I: Mam przyjaciół w niebie

Temat II: Kto Ty jesteś?

Temat III: Jak ubieramy się jesienią?

Temat IV: W jesiennym rytmie

 

Cele:

1. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka; rozumienie znaczenia przyjaźni jako wartości w życiu człowieka.

2. Wyrabianie nawyku dostosowania ubrania do pogody. 

3. Zapoznanie się z wiadomościami na temat własnego kraju.

4.Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i nazywania zjawisk pojawiających się w przyrodzie. 

Wiersze:

,,Katar”

Jan Brzechwa

 

 

Spotkał katar Katarzynę - A - psik! 

Katarzyna pod pierzynę - A - psik! 

Sprowadzono wnet doktora - A - psik! 

"Pani jest na katar chora" - A - psik! 

Terpentyną grzbiet jej natarł - A - psik! 

A po chwili sam miał katar - A - psik! 

Poszedł doktor do rejenta - A - psik! 

A to właśnie były święta - A - psik! 

Stoi flaków pełna micha - A - psik! 

A już rejent w michę kicha - A - psik! 

Od rejenta poszło dalej - A - psik! 

Bo się goście pokichali - A - psik! 

Od tych gości ich znów goście - A - psik! 

Że dudniło jak na moście - A - psik! 

Przed godziną jedenastą - A - psik! 

Już kichało całe miasto - A - psik! 

Aż zabrakło terpentyny - A - psik! 

Z winy jednej Katarzyny - A - psik!

Piosenki:

,,Mazurek Dąbrowskiego”

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

,,Deszczowa piosenka”

Śpiewające Brzdące

1. Deszczyk kapie,

z chmurki spada

i na ziemi opowiada,

że tak z góry na nas leci,

by urosły wszystkie dzieci.

Ref: Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł.

Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł. / x2

2. Deszczyk kapie,

z chmurki spada

i po drodze opowiada,

że na ziemi go potrzeba,

by urosły kwiaty, drzewa.

Ref: Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł.

Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł. / x2