Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 4,5,6-latków. GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

 

 

Temat I: W Adwencie zbieramy dobre uczynki.

Temat II: Śnieżne podmuchy zimy.

Temat III: Cieszymy się z narodzin Pana Jezusa.

 

Cele:

1. Wprowadzenie/przypomnienie pojęcia Adwent i jego znaczenia w życiu chrześcijanina. Przedstawienie Adwentu jako czasu radosnego

 

oczekiwania na Narodzenie Jezusa.

 

2. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi nowej pory roku. Zapoznanie ze zwierzętami zasypiającymi w zimowy sen i sposobami

 

gromadzenia przez zwierzęta zapasów na zimę oraz uwrażliwienie na potrzebę pomagania zwierzętom w zimie. Ukazanie sportów zimowych jako

 

formę aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie.

 

3. Wprowadzenie dzieci w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia poprzez wyjaśnienie znaczenia poszczególnych symboli świątecznych (siano,

 

biały obrus, wolne nakrycie, zapalona świeca, szopka, opłatek). Przeżycie wigilijnego obiadu w Ochronce.

 

 

WIERSZE:

 

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,

Zaświeć jasną zorzą.

My czekamy na Twe przyjście

Razem z Matką Bożą.

 

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,

Gwiazdka niech zaświeci.

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,

Proszą wszystkie dzieci.

 

Przyjdź do naszych rodzin, domów,

obdarz nas pokojem.

Biednym, chorym i samotnym,

ulecz w sercu boleść.

 

PIOSENKI:

 

Kolędy

 

Szczęśliwy dzień

Słowa i muzyka: Monika Szwejda

 

1. Napisany list do Ciebie, Mikołaju.

Mama mówi, że wystarczy tylko czekać.

Już wysłany list do Ciebie, Mikołaju.

Minął miesiąc, już nie mogę się doczekać.

Ref.: / Aż wreszcie jest ten dzień, szczęśliwy dzień,

W którym spełniają się marzenia – ja to wiem. /x2

 

2. Od samego rana uśmiech mam na twarzy,

Bo Mikołaj Święty dzisiaj mnie odwiedzi.

Podaruje mi to wszystko, o czym marzę.

Ja zaśpiewam mu piosenkę w odpowiedzi.

Ref.: / Bo wreszcie jest ten dzień… /x2

 

Srebrne kolczyki

 

muz. Edward Pałłasz

sł. Krystyna Wodnicka

 

1. Dostałaś, choineczko, jabłuszka pachnące,

słodkie dostałaś pierniki!

 

I świeczkę i jeszcze na każdą gałązkę

 

srebrne dostałaś kolczyki.

 

Ref.: Od gwiazdy, od czubeczka
 

aż po sukni rąbek. Hej!
 

Pięknaś nam, choineczko,
 

w tych kolczykach z bombek.

 

2. W dzień milczysz, choineczko, lecz za to noc w nockę

pełnaś góralskiej muzyki.

Dzyń, dzyń, dzyń brzękają wesoło jak płomień

na twych gałązkach kolczyki.

Ref.: Od gwiazdy, od czubeczka...