KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z "Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim

wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.,"

z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Wilanowska 26, 05-510 Konstancin-Jeziorna, adres e-mail: ochronka.kj@gmail.com.

2) Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres edukacji dziecka w przedszkolu w celach wychowawczych, edukacyjnych.

3) Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z stosownymi przepisami prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim i/lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.